Jizerské hory

Jizerské hory jsou mým nejčastějším a vlastně jediným trvale fotografovaným tématem, převážná část mých fotografií pochází z chráněné oblasti Jizerské bučiny.

2009-11-01-Jizera inverze_Scan-091102-0005-4x5_Ilford_Delta_100_AM-74_1-20Toulám se s batohem a stativem mezi jejich kameny a kmeny a nechám se pohlcovat zvukem, tichem, mlhou a deštěm.

Jizerky 2020
Jizerské hory 2019 (trochu čtverečkové)
Jizerky 2018
Jizerky 2017
Jizerky 2016
Jizerky 2015
Jizerky 2013-2014
Jizerky 2010-2012
Jizerky 2006-2009